Platsgaranti

Generic placeholder image

Udden är ett nattboende och det innebär att vi normalt sett inte har personal på plats under dagarna på kontorstid. Därför är telefonen vidarekopplad eller med en hänvisning till var man kan ringa. Vi kan därför missa ett samtal eller bokning av plats på grund av att det är upptaget, man kan inte svara just då, telefonen är urladdad, eller andra omständigheter i vardagen.
Samtidigt vill vi att alla ska veta att vi alltid är beredda att ta ansvar för personer som socialförvaltningen vill placera hos oss oavsett om man just då kommer i kontakt med oss eller inte.
Därför garanterar vi att det finns plats på Udden nattboende. Skulle nattboendet vara fullbelagd bjuder vi den enskilde på middag eller fika beroende på när han/hon kommer och fixar därefter på egen bekostnad transport till annat nattboende/härbärge eller ställe med minst likvärdig standard.
Är kostnaden där högre än på Udden betalar vi detta.
Undantag från platsgarantin är om den enskilde är avstängd från Udden och själv känner till det utan att informera socialförvaltningen.