Övrig verksamhet

Generic placeholder image

Eftersom Nålsögat är ett visionsbärande företag vill vi enligt bolagsordnings riktlinjer också arbeta med andra saker.
Ett område förutom social omvårdnad som vi vill bidra med är lösningar inom trafikplanering och kommunikationer inom Stockholm.
Här kan vi som oberoende aktör tillföra ett annat synsätt baseras på kunskap genom MBWA.
Vi har flera förslag för tunnelbana, spårväg och biltrafik som inte finns på andra ställen och som kanske är mera kostnadseffektiva än de föreslagna.
Vi erbjuder konsulttjänster både genom egna alternativa förslag, uppföljning och utveckling av dessa samt utveckling av befintliga.
Alla förslag finns på egen hemsida www.trafiklosningar.nu