Visionen vård och omsorg

Generic placeholder image

Att vara vinstdrivande eller visionsdrivande är en skillnad på ord men också i hela inställningen till att bedriva rörelse. Existensberättigandet kommer av viljan att förändra, förbättra och förnya, snarare än att verksamheten ska ge god avkastning. Det centrala måste vara tanken att människor ska ha chansen till upprättelse och ett värdigt liv. Med Udden vill vi vara boendet med godaste maten, lugnaste nätterna, bästa personalen, trevligaste miljön, tydligaste reglerna, bäst avlönade personal, och billigaste priserna.
Vi vill förändra och förnya arbetet med missbrukare och hemlösa. Därför har vi infört ett koncept (nattboende) där vi erbjuder platsgaranti för socialförvaltningen. Med platsgarantin, som innebär att vi tar ansvar för att alla boende får en sängplats till minst samma standard, kommer vi vid överbeläggning att själva skicka personer vidare till andra ställen på vår bekostnad.

Helt nya former av boenden

Framöver ser vi dagverksamhet och helt nya former av boenden som inte finns idag. Fokus är inte att man som hemlös, ofta i missbruk, behöver ett boende, utan att man i stället behöver kunna hantera ett boende.
Detta innebär att man på ett ärligt sätt ska lära sig att hantera frustration, relationer, frestelser, pengar men också få en ny gemenskap, en meningsfull sysselsättning kopplat till inkomst, en upprättad relation med de man gjort illa samt ett framtidshopp. Därför ser vi behovet av att med nya ögon se problem med missbruk och hemlöshet och hitta nya sätt som verkligen hjälper.