Verksamhetsidé

Generic placeholder image

Att ta sig igenom Nålsögat är ett sätt att beskriva en process där svårigheter och omöjligheter övervinns. Namnet passar på Nålsögat AB som är ett visionsdrivet företag som vill göra svåra saker och lösa samhällsproblem inom flera olika sektorer, inte bara omvårdnad.

Hemlöshet och missbruk

är vår första utmaning och vårt nattboende är tänkt som del i en framtida vårdkedja som kommer att innehålla motivationshem, behandling, boende för spelmissbrukare, skyddshem för kvinnor och stödlägenheter. Vi vill också svara på specifika behov som socialtjänsten efterfrågar och vi vill alltid undersöka förutsättningarna för att förverkliga dessa.