Verksamhetsidé

Att ta sig igenom nålsögat är ett sätt att beskriva en process där svårigheter och omöjligheter övervinns. Nålsögat AB är ett företag som vill hitta lösningar på svåra samhällsproblem.

Hemlöshet och missbruk

är vår första utmaning och vårt nattboende är tänkt som del i en framtida vårdkedja.
Vi vill skapa ett hem, även om man bara bor en natt. Vi vet att en harmonisk miljö, god mat, tydligt regelverk, omsorgsfull personal och bra sömn leder till många motiverande samtal.
Udden nattboende har 21 platser för både män och kvinnor och vi finns i nya lokaler 95 meter från Helenelunds pendeltågsstation.